Soláry do každé rodiny? Nyní máte ideální příležitost.

Kdo už uvažoval o vlastní fotovoltaické elektrárně (FVE), kterou by umístil na střechu svého domu, pravděpodobně si položil otázku, kdy bude nejvhodnější čas pro její pořízení. Na rozdíl od chladných měsíců, při kterých slunce tak často nesvítí a není tak silné, je léto tím časem ideálním.  Právě v tomto období je schopna elektrárna vyrobit nejvíce energie.

Vhodný čas

Moderní FVE, u kterých spotřebitelé očekávají zajištění v podobě vyšší soběstačnosti na dodávkách energie, spoléhají na ukládání vyrobené energie do baterií. Navíc stále platí štědrá dotační politika programu Nová zelená úsporám. Dotace z tohoto programu může pokrýt až 50 % způsobilých výdajů na pořízení fotovoltaické elektrárny.


Článek vznikl ve spolupráci s naší sesterskou společností TGC Servis s.r.o., která se specializuje na instalace energeticky úsporných systémů na klíč.


Solární systémy jako prevence zdražování energií

Díky ekologickému využívání energii ze slunce ušetříte nejen peníze za elektřinu, ale také například za ohřev vody. Přebytky vyrobené energie totiž můžete použít právě k ohřevu vody a nebo si ji uložit do baterie, kterou použijete v době, kdy slunce nesvítí a nebo jako záložní zdroj.


Význam energie ze Slunce

Podíl FVE na obnovitelných zdrojích energie (OZE) České republiky v posledních letech kulminoval, především v důsledku poklesu výstavby solárních parků z investičních záměrů. Obdobný trend lze sledovat ve více zemích EU. Přičemž její představitelé se shodují v názoru, že dlouhodobý nárůst podílu FVE na celkově vyrobené elektřině potáhnou právě domácnosti s vlastními elektrárnami na střechách svých domů.


Ohřev vody s fototermikou

Nejen fotovoltaika, ale i fototermika využívá slunce pro přeměnu paprsků v energii. Ta Vám samostatně poslouží k ohřevu vody a nebo přitápění. Technologie těchto solárních kolektorů nabízí vysokou účinnost, schopnost dodávat teplo i při minusových teplotách a velmi krátkou návratnost. A pokud máte zahradu s bazénem, vodu v něm si můžete ohřát právě fototermikou.


Panely v důchodu

Na konci letošního dubna uběhlo 67 let ode dne, kdy skupina vědců z Bell Labs představila světu vůbec první fotovoltaický článek. Za tu dobu se však mnohé změnilo, a z technologie, která v počátcích našla uplatnění především v kosmonautice nebo dalších úzce specializovaných odvětvích, se stala běžně dostupnou alternativou ke konvenčním zdrojům elektřiny. Možná jste zaslechli rozšířený mýtus, že se solární systémy nevyplatí kvůli krátké životnost. Toto určitě neplatí a dnes se životnost moderních panelů pohybuje okolo 25 let.


Více informací o solárních systémech se dozvíte zde.


Zdroj:

www.tgcservis.cz

Eurostat