Ve Vaší obci jsme již ušetřili  69 648 221 Kč. Přejít na portál obceZměnit
arrow

Členství Šetříme občanům ve Sdružení energetických poradců

Od samého spuštění projektu Šetříme občanům jsou pro nás a naše poradce stěžejní hodnoty odbornosti a profesionality, které jasně definují náš přístup k občanům a spotřebitelům. Tyto hodnoty velmi úzce souzní s těmi, jež Sdružení energetických poradců staví jako hlavní pilíře, o které se zasazuje. Sdružení energetických poradců je tak pro nás přirozeným partnerem ve světě energetiky a s potěšením jsme připojili svůj podpis pod jeho Etický kodex.

Etický kodex

Stanovuje závazná pravidla, která se dobrovolně rozhodli dodržovat signatáři kodexu s cílem zajistit korektní podmínky na trhu s energiemi mezi dodavateli, zprostředkovateli a odběrateli energií.

Certifikát

Projekt Šetříme občanům získal certifikát za splnění podmínek etického kodexu Sdružení energetických poradců.  

Více informací

Chcete se o Sdružení energetických poradců dozvědět ještě více informací? Navštivte jejich web.

Energetické vzdělání

Sdružení energetických poradců provozuje vlastní vzdělávací akademii. Na webu sdružení si můžete vyzkoušet vaše vlastní znalosti v oboru energetiky.

Představení Sdružení energetických poradců

Sdružení energetických poradců (SEP) je jedním z projektů organizace E-K-O vize, z.s, založenou odborníky, kteří se na energetickém trhu a v právním prostředí pohybují již několik let. Proto se propojují se samotnými zprostředkovali s přesně definovaným cílem. Zlepšovat komunikaci mezi subjekty působícími na energetickém trhu, a tím také zvyšovat kvalitu a úroveň poskytovaných služeb v oblasti energetiky. 

Mezi hlavní pilíře, o které se SEP zasazuje patří objektivní informovanost klientů, transparentnost, profesionalita, otevřenost a také spoluzodpovědnost za prostředí na energetickém trhu. Tyto hodnoty jsou deklarovány prostřednictvím Etického kodexu, který SEP sestavil a považuje ho za závazný pro každého signatáře a člena.

Pozice zprostředkovatele je dlouhodobě na energetickém trhu podceňována, jak z pohledu legislativy, tak přístupem ostatních účastníků trhu, přestože se zcela zásadně podílí na poradenské a obchodní činnosti. Poradenská činnost na profesionální úrovni přitom zajišťuje kvalitní prospotřebitelský přístup. 

Ve vztahu ke zprostředkovatelům bude SEP výrazně hájit jejich pozici před představiteli státu, úřadů a dalších klíčových subjektů. Zároveň hodlá samotné zprostředkovatele odborně vzdělávat, s cílem zvýšení profesionality a odbornosti. 

Dlouhodobým cílem je pak zvýšení kvality poskytovaných služeb spotřebitelům. Jako první krok tedy SEP začal monitorovat úroveň současných služeb, které jsou na trhu zprostředkovatelů poskytovány. Následně hodlá nastartovat diskusi s dodavateli, a také tvůrci legislativy, čímž zahájí práci na zlepšování komunikace mezi jednotlivými subjekty. Pro zájemce ze strany signatářů bude SEP připravovat vzdělávací akademii, především v oblasti obchodu, zpracování, komunikace a v neposlední řadě také v právní oblasti. SEP dále podporuje spolupráci, vzájemné sdílení zkušeností a poskytuje právní i procesní konzultace. 

Činnost organizace bude ve svém začátku financována z členských a partnerských příspěvků. SEP nebude vytvářet vlastní obchodní činnost, soustředí se výhradně na cíle, ke kterým byl spolek založen.