Uvědomujeme si, že každému vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který provozuje spalinovou cestu, ukládá zákon povinnost profesionální kontroly spalinové cesty minimálně 1x ročně. Proto jsme pro vás vybrali spolehlivého a odborného partnera CUP Kominictví, jehož nabídku služeb vám představujeme.


Proč si vybrat CUP Kominictví?

 • Návštěvu kominíka s vámi předem telefonicky dohodneme 
 • Garantujeme vám stejné ceny po celou dobu spolupráce
 • Ručíme za odbornou způsobilost a profesionalitu kominíka
 • Zprávu o kontrole nebo čištění vám elektronicky archivujeme

 • Na další služby vám poskytujeme slevu 30 % na práci

  Za roční poplatek občan získá:

  ✓ kontrola spalinové cesty *
  ✓ čištění spalinové cesty *
  ✓ vyhotovení písemné Zprávy o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty *
  ✓ výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátů

  * dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., v platném znění

  Nenašli jste odpověď na Vaše otázky?

  Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky.