Spolupracujeme jen s ověřenými dodavateli

Ještě před tím, než dodavatele zařadíme do energetické soutěže, ověřujeme jeho spolehlivost a kvalitu. Také díky tomu garantujeme vysokou úroveň energetické soutěže, díky které můžete ušetřit významné prostředky za dodávky elektřiny a plynu.

1. Dodavatel musí mít platnou licenci:
Spolupracujeme s právně uznanými dodavateli, kteří jsou držiteli licence platné na území ČR. Seznam společností, které mají platnou licenci, si můžete kdykoliv ověřit on-line na stránce www.eru.cz v sekci Vyhledávač licencí.

2. Dodavatel musí splňovat index kvality:
U každého dodavatele vyhodnocujeme především tyto parametry:

  • schopnost zákazníka včas připojit

  • transparentní smluvní dokumentace včetně cenového ujednání

  • přehledné a srozumitelné vyúčtování

  • spolehlivost dodávek


3. Dodavatel musí garantovat zákaznickou péči:

Dodavatel musí splňovat i podmínky kvalitní zákaznické péče, kde hlavními kritérii kvality je jeho dosažitelnost, dovolatelnost a rychlost řešení zákaznických podnětů.

4. Dodavatel musí být finančně stabilní:
Prověřujeme veřejně dostupné finanční výkazy dodavatele a sledujeme jeho schopnost splácet své závazky. Neplnění závazků vůči státu si ohlídají patřičné instituce. Nám jde především o disciplínu dodavatele vůči spotřebiteli. kde je klíčovým tématem včasné a správné proplácení přeplatků.

5. Dodavatel musí dodržovat morální kodex:
Jsme proti jakémukoliv klamání zákazníka, podsouvání nesrozumitelných smluvních podmínek, manipulaci zákazníka do pro něj nevýhodné pozice. Žádáme od našich partnerů transparentní a korektní jednání založené na spokojenosti koncového zákazníka.