Pro klienty CA Energie: Společnost CAE Prodej s.r.o. postoupila naší společnosti Občanům s.r.o. všechny své rámcové smlouvy o poskytování služeb. Více informací naleznete níže v sekci „Časté dotazy“.

Informace o fúzi společností: Ke dni 1.10.2022 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze sloučením zanikajících společností TGC Trade s.r.o., AE servisní s.r.o., TGC Finance s.r.o. a Terra Group Investment, a.s. s nástupnickou společností Občanům s.r.o. V důsledku fúze došlo ke dni 1.10.2022 k zániku společností TGC Trade s.r.o., AE servisní s.r.o., TGC Finance s.r.o. a Terra Group Investment, a.s. a k přechodu jejich jmění, práv a povinností na nástupnickou společnost Občanům s.r.o. Společnost Občanům s.r.o. tak vstoupila do právního postavení zaniklých společností a převzala jejich podnikatelské a obchodní aktivity. 

Informace o ukončení zprostředkovatelské činnosti Občanům s.r.o.

Již od roku 2017 jsme tisícům domácností, firem a obcím zajišťovali výhodné cenové a produktové podmínky dodávek energií od prověřených dodavatelů ARMEX ENERGYTGC Energie a mnohých dalších. Zároveň jsme ve spolupráci s dodavatelem CUP Kominictví zajišťovali čištění spalinových cest a s dodavatelem TGC Servis instalace fotovoltaických systémů nebo výměnu kotlů. Po celou tuto dobu bylo naším hlavním závazkem poskytovat našim klientům trvale lepší služby než běžní dodavatelé. 

Vážení klienti, novela energetického zákona nám od 1.7.2022 neumožňuje poskytovat služby v takové kvalitě, jak jsme byli zvyklí. V případě, že jsme Vám zaslali informaci o ukončení činnosti, Vaše smlouva s Občanům s.r.o. zaniká. Veškeré udělené plné moci zanikají automaticky a nemusíte podnikat žádné kroky. Veškeré aktuálně uzavřené smlouvy o dodávkách jednotlivých služeb a jejich podmínky zůstávají nadále platné. V případě potřeby se obracejte na jednotlivé dodavatele (ARMEX ENERGYTGC EnergieCUP KominictvíTGC Servis), jejichž seznam včetně kontaktů uvádíme níže. 

Zároveň naši konzultanti, kteří se o klienty po celou dobu starali, pokračují ve spolupráci přímo s těmito dodavateli a budou o své klienty i nadále pečovat přímo pod hlavičkou jednotlivých dodavatelů.

Děkujeme za dosavadní spolupráci. Věříme, že i nadále budete spokojeni se službami jednotlivých dodavatelů.

Tým Šetříme Občanům

Kontakty na ověřené dodavatele

ARMEX ENERGY
Web: www.armexenergy.cz 
E-mail: energy@armexenergy.cz
Infolinka: 412 154 154
(PO-ČT 7:30 – 17:00, PÁ 7:30 – 16:00)

CUP Kominictví
Web: www.kominici.cz 
E-mail: info@kominici.cz
Infolinka: 565 554 444
(PO-PÁ 7:00 – 12:30, 13:00 – 16:30)

TGC Energie
Web: www.tgcenergie.cz 
E-mail: info@tgcenergie.cz
Infolinka: 531 010 010
(PO-PÁ 7:30 – 17:00)

TGC Servis
Web: www.tgcservis.cz 
E-mail: info@tgcservis.cz
Infolinka: 531 010 030
(PO-PÁ 7:30 – 17:00)

Časté dotazy

Nemusíte provádět žádné kroky. Veškeré smlouvy o dodávkách energií, čistění spalinových cest a další zůstávají nadále platné, bez jakýchkoli změn. 

Platnost plné moci, kterou jste nám udělil/a skončí na základě nové legislativy k 30.06.2022. V této věci tak nemusíte podnikat žádné další kroky.

Platnost rámcových smluv uzavřených s naší společností coby zprostředkovatelem skončí po vypršení výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď. Výpověď Vám můžeme, stejně jako Vy nám, doručit elektronicky e-mailem nebo poštou.

Legislativní změny, skončení platnosti plné moci ani ukončení rámcových smluv nemá žádný vliv na platnost jednotlivých dodavatelských smluv. To platí pro smlouvy o dodávkách energií i dalších služeb, které jsme pro Vás zprostředkovali. V případě, že si přejete řešit cokoliv ohledně Vašich dodavatelských smluv, neváhejte se obrátit na příslušné dodavatele služeb.

Náš profesionální tým konzultantů i nadále pokračuje v péči o klienty. Nyní již přímo pod hlavičkou jednotlivých dodavatelů služeb. V případě potřeby můžete svého konzultanta kontaktovat stejně jako doposud.

Platební údaje si měnit nemusíte, zálohy a další platby posílejte jako obvykle. Veškeré platby posíláte vždy rovnou konkrétnímu dodavateli a Šetříme občanům s nimi nepřichází žádným způsobem do styku.

Pro sjednání nových služeb se můžete obrátit na svého dosavadního konzultanta, nebo kontaktovat infolinku daného dodavatele (ARMEX ENERGYCUP KominictvíTGC Servis), kterou uvádíme výše.

Veškeré doposud rozpracované žádosti intenzivně zpracováváme, abychom všechny přepisy odběrných míst dokončili. Nemusíte podnikat žádné kroky, vše dokončíme za Vás. Nicméně nové klienty již nepřijímáme.

V případě jakýchkoli požadavků kontaktujte vybrané dodavatele služeb, kteří se Vám budou plně věnovat. Naši pracovníci Vám vzhledem k ukončení zprostředkovatelské činnosti nejsou schopni změny provést.

Na základě smlouvy o postoupení rámcových smluv o poskytování služeb, uzavřené mezi společností CAE Prodej s.r.o. a naší společnosti Občanům s.r.o., došlo dne 31.3.2022 k postoupení všech rámcových smluv o poskytování služeb (dále také jako „Přihláška“). Zároveň s tímto došlo k převodu veškerých práv a povinností vyplývajících z Přihlášek na naši společnost Občanům s.r.o. Od tohoto data tedy již klienty nezastupuje společnost CAE Prodej s.r.o., ale Občanům s.r.o. Tímto postoupením se nijak nemění uzavřené dodavatelské smlouvy ani jejich podmínky.

Identifikační údaje

Občanům s.r.o.

Sídlo: Vídeňská 63, 639 00 Brno
(není určeno k obsluze klientů)

IČ: 06380964

DIČ: CZ06380964

Spisová značka: C 101777 vedená u Krajského soudu v Brně

info@setrimeobcanum.cz 

Důležité informace a dokumenty